– Giao sống tận nơi đến nhà khách hàng. Khách vui lòng kiểm tra, nếu cua chết hoặc gãy càng khách có thể từ chối nhận hàng. Nếu khách đã kiểm tra xong và nhận hàng, mọi khiếu nại về trường hợp gãy càng hoặc chết sẽ không được giải quyết.
Cam kết chất lượng – Giải quyết khiếu nại.
– Giải quyết khiếu nại được áp dụng trong vòng 12H kể từ lúc nhận hàng đến lúc Vựa Cua Cà Mau nhận được thông tin khiếu nại. Vì cua là hàng tươi sống nên nếu xuất phát từ nguyên nhân bảo quản hoặc khách chưa sử dụng liền mà để lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cua so với lúc mới giao hàng. Ví dụ khách nhận hàng lúc 10H sáng thì khi có khiếu nại về chất lượng khách vui lòng gửi khiếu nại trước 22H tối.
– Nếu cua ốp, Khách vui lòng chụp lại hình Càng Cua, đối với đơn hàng ốp nhiều con, Quý khách vui lòng Chụp hình từng con và gửi vào Fanpage Vựa Cua Cà Mau để chúng tôi căn cứ giải quyết. Tỷ lệ thịt dưới 80% được xem là cua ốp và Vựa Cua Cà Man sẽ tiến hành xác nhận khiếu nại để giải quyết cho khách. Cách giải quyết như sau.
  • 01 đổi 01 cho những con cua nào không đạt chất lượng nêu trên (Con nào lỗi đổi hàng/ hoàn tiền con đó).
  • Khách hàng có thể sử dụng con cua ốp đó nếu Đảo Hải Sản chưa xác nhận kịp, việc giải quyết khiếu nại vẫn theo điều kiện trên,Vựa Cua Cà Mau vẫn đổi hàng/ hoàn tiền kể cả khách đã sử dụng.
  • Nếu khách chưa muốn đổi hàng mà muốn dùng vào một thời gian khác. Đảo Hải Sản sẽ quy ra tiền con cua bị lỗi và cộng vài tài khoản Điểm của khách hàng để trừ ra số tiền cho lần mua hàng tiếp theo.
Lưy ý :
– Nếu tỷ lệ cua ốp nhẹ là do đặc điểm tự nhiên của Cua với chất lượng thịt >80%. Vựa Cua Cà Mau sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, việc giải quyết ở các trường hợp này sẽ do Vựa Cua Cà Mau quyết định.
– Phí đổi trả hàng sẽ do Vựa Cua Cà Mau chịu (Chỉ áp dụng cho các quận nội thành theo chính sách Vựa Cua Cà Mau). Đối với các quận ngoại thành thì khách hàng sẽ chịu một phần phí đổi hàng, hoặc Vựa Cua Cà Mau sẽ tiến hành hoàn tiền cho khách. Thời gian đổi hàng lại cho khách sẽ theo chính sách giao hàng của Vựa Cua Cà Mau.